Ymgeisiwch am le yn Criw Celf Conwy 2020!

Ymgeisiwch am le yn Criw Celf Conwy 2020!

Athrawon, Rhieni…a oes gennych ddisgyblion / plentyn disglair sy’n serennu mewn celf a chrefft?

Dosbarthiadau Meistri Celf i Blant Mwy Abl a Thalentog!

Mae Criw Celf yn cynnig rhaglen o hyfforddiant arbenigol i blant sy’n fwy abl a thalentog ym maes celf weledol. Drwy ein rhaglen o ddosbarthiadau meistri arbennig, gydag artistiaid proffesiynol, mae aelodau Criw Celf yn cael –

• Mynediad i addysg celf ychwanegol, dwys o ansawdd uchel
• Meithrin a datblygu sgiliau a dealltwriaeth o gelf weledol a chrefft
• Dysgu am yrfaoedd ym maes celf
• Cydweithio ag artistiaid i ddatblygu eu potential a’u gallu

Fel rhiant gallwch enwebu eich plentyn os ydynt wedi eu hadnabod fel disgybl Mwy Abl a Thalentog ym maes celf a’u bod ym mlwyddyn 5 i 9 i ymaelodi â’r rhaglen hyfforddiant cyffroes hwn.

Dyddiad Cau – 13 Rhagfyr!

Am mwy o gwybodaeth gweler – /perch/resources/taflen-athrawon-cymraeg-teachers-flyer-20.pdf