SWYDD: Cydlynydd Criw Celf Sir y Fflint

SWYDD: Cydlynydd Criw Celf Sir y Fflint

Mae Criw Celf Sir y Fflint yn edrych i benodi Cydlynydd Prosiect Llawrydd brwdfrydig a chreadigol i weithio gyda Theatr Clwyd i gynnal prosiect Criw Celf ar draws y sir am ddwy flynedd. Mae Criw Celf yn gynllun celf weledol sy’n targedu artistiaid ifanc mwy abl a thalentog. Mae ffi o £3,000 y flwyddyn ar gael sy’n cynnwys teithio, cynhaliaeth a llety. Mae’r ffi wedi ei gyfrifo ar sail £120 y dydd am 25 diwrnod y flwyddyn, mae diwrnod gwaith yn 7.5 awr.

Dyddiad Cau Ymgeisio: 5yh Medi 17 September 2019
Mae copi o’r swydd ddisgrifiad a sut i ymgeisio wedi ar gael yma.

Mwy o wybodaeth:
Gwenno Jones
01352 702471
gwenno.jones@theatrclwyd.com