Cyswllt

Am fwy o wybodaeth am Criw Celf a Criw Celf Bach yn eich ardal chi cysylltwch â’r cynrychiolydd perthnasol o’r rhestr isod. Neu mae croeso i chi wneud defnydd o’r ffurflen gyswllt ar waelod y dudalen.

Conwy

Criw Celf Conwy
Conwy Archive Service
Old Board School
Lloyd Street
Llandudno
LL30 2YG

Am mwy o wybodaeth cysylltu a Sian Young ar sian.young@conwy.gov.uk / 01492 575572.

Ynys Mon

Criw Celf
Oriel Ynys Môn,
Rhosmeirch,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7TQ.

Dylid ysgolion ac unigolion Ynys Môn sydd angen mwy o wybodaeth gysylltu a Oriel Ynys Mon ar 01248 724444 /

Sir Ddinbych

Criw Celf
Canolfan Grefft Rhuthun,
Heol y Parc,
Rhuthun,
Sir Ddinbych,
LL15 1BB

Dylid ysgolion ac unigolion Sir Ddinbych sydd angen mwy o wybodaeth gysylltu a Siân Fitzgerald ar 01824 708216 neu e-bost sian.fitzgerald@denbighshire.gov.uk

Sir y Fflint

Criw Celf
Celfyddydau, Diwylliant a Digwyddiadau
Cyngor Sir y Fflint
Pencadlys y Llyfrgell
Neuadd y Sir
Yr Wyddgrug
CH7 6NW

Dylai ysgolion ac unigolion Sir Y Fflint sydd angen mwy o wybodaeth gysylltu â Gwenno Eleri Jones on 01352 702471 gwenno.e.jones@flintshire.gov.uk neu Honor Pedican Cydgysylltydd Criw Celf, honorcreative1@gmail.com

Gwynedd

Criw Celf
Uned Celfyddydau Cymunedol
Archifdy Caernarfon
Swyddfa’r Cyngor
Stryd y Jel
Caernarfon
LL55 1SH

Dylai ysgolion ac unigolion Gwynedd sydd angen mwy o wybodaeth gysylltu a

Wrecsam

Criw Celf
Ty Pawb
Market St
Wrexham
LL13 8BB

Dylid ysgolion ac unigolion Wrecsam sydd angen mwy o wybodaeth -
Cyswllt: Sophia Leadill
Ffon: 07852 460 052
Ebost: criwcelfwrecsam@gmail.com

W:Your Details
Eich Neges