Ymgeisiwch am le yn Criw Celf Gwynedd a Mon 2020!

Ymgeisiwch am le yn Criw Celf Gwynedd a Mon 2020!

Adnabod plant a phobl ifanc sy’n disgleirio mewn celf a chrefft? Beth am eu henwebu ar gyfer Criw Celf 2020? Y dyddiad cau yw’r 9fed o Ragfyr, darllenwch y manylion llawn yma. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01248 752027 / 01248 724444 neu e-bostiwch liagriffith@ynysmon.gov.uk

Un o brif negeseuon Criw Celf yw cynnig cyfleoedd cyfartal i bawb ac mae bwrsari ar gael i blant sy’n derbyn cinio am ddim yn yr ysgol. Os oes materion eraill yn rwystr i chi fynychu cysylltwch ac fe wnawn pob ymdrech i’ch cefnogi.