Criw Celf Ynys Mon yn chwilio am artistiaid ifanc!

Criw Celf Ynys Mon yn chwilio am artistiaid ifanc!

Ydych chi’n adnabod plentyn sydd yn fwy abl a thalentog yn y celfyddydau gweledol? Pam na wnewch chi eu hannog i geisio i fod yn rhan o Criw Celf 2018? Darllenwch y pamffledi isod am rhagor o wybodaeth neu galwch 01248 752027.

/perch/resources/criw-celf-cym-tud1.jpg

/perch/resources/criw-celf-cym-tud2.jpg