17 Maw 2018

Criw Celf Bach Oriel Plas Glyn-y-Weddw

Bywyd Llonydd
Trwy gael ein hysbrydoli gan waith yr artist Jan Gardner, byddwn yn creu gwaith celf a hefyd byddwn yn ceisio troi ein llaw i arddull ‘Brusho’.

Gwybodaeth

Mae pob sesiwn yn cael ei gynnal o 10.30yb-12.30yp