9 Rhag 2017

Criw Celf Bach Theatr Ardudwy

Dylunio Arwynebedd Amlgyfrwng
Byddwn yn ymchwilio beth yw dylunio arwynebedd, ac yna yn creu patrymau ar gyfer papur lapio ayb. trwy ddefnyddio tatws a gwahanol lysiau i greu printiau a marciau ailadroddus.

Gwybodaeth

Mae pop sesiwn yn cael ei gynnal o 10.30yb-12.30yp