Dysgwch be’ sy’ ‘mlaen o ran gweithdai, dosbarthiadau meistri, arddangosfeydd a digwyddiadau hyfforddiant yma yn ein hadran digwyddiadau! …

29/2 2020

Criw Celf Bach Neuadd Dyfi

Portreadau 3D
Modelu – cerdyn a chlai teracota

Gwybodaeth

9:30yb-11:30yb
&
12:00-2:00yp

7/3 2020

Criw Celf Bach Oriel Plas Glyn y Weddw

Pastel meddal ac inc – eglwysi a chapeli

Gwybodaeth

10:30yb-12:30yp

7/3 2020

Criw Celf Bach Storiel

Drwy arsylwi ar batrymau mewn brethyn Cymreig ac mewn tecstilau o wledydd amrywiol yn Affrica byddwn yn torri stensiliau ac yn argraffu gyda sgrîn sidan ar ddefnydd

Gwybodaeth

10:30yb-12:30yp
&
1:30yp-3:30yp

21/3 2020

Criw Celf Bach Neuadd Dyfi

Adar y Pasg
Gludwaith papur a ffabrig yn 2D a 3D

Gwybodaeth

9:30yb-11:30yb
&
12:00-2:00yp

25/4 2020

Criw Celf Bach Neuadd Dyfi

‘Wal Graffiti’
Stensiliau, siapiau a ffigyrau

Gwybodaeth

9:30yb-11:30yb
&
12:00-2:00yp

25/4 2020

Criw Celf Bach Oriel Plas Glyn y Weddw

Gwaith clai – creu anghenfil hudolus!

Gwybodaeth

10:30yb-12:30yp

25/4 2020

Criw Celf Bach Storiel

Cynllunio a chreu gêm fuzzy ffelt eich hun drwy arsylwi ar brintiau o adan a physgod gan yr artist Colin See-Paynton

Gwybodaeth

10:30yb-12:30yp
&
1:30yp-3:30yp

9/5 2020

Criw Celf Bach Oriel Plas Glyn y Weddw

Cyflwyniad i ddarluniad argraffu mono ac argraffu polystyren

Gwybodaeth

10:30yb-12:30yp

16/5 2020

Criw Celf Bach Neuadd Dyfi

Cystadleuaeth Celf MOMA Machynlleth Tabernacl
Canfas yn ateb y thema

Gwybodaeth

9:30yb-11:30yb
&
12:00-2:00yp

16/5 2020

Criw Celf Bach Storiel

Creu bloc argraffu ‘colograff’ o adeilad o bwysigrwydd hanesyddol yng Ngwynedd

Gwybodaeth

10:30yb-12:30yp
&
1:30yp-3:30yp

13/6 2020

Criw Celf Bach Neuadd Dyfi

Darluniau Tywod a Cherfluniau
Gweithio y tu allan ar y traeth

Gwybodaeth

9:30yb-11:30yb
&
12:00-2:00yp

20/6 2020

Criw Celf Bach Oriel Plas Glyn y Weddw

Cyflwyniad i ddarluniad – ‘mae gen i dipyn o dŷ bach twt’

Gwybodaeth

10:30yb-12:30yp

20/6 2020

Criw Celf Bach Storiel

Byddwn yn edrych ar waith perfformio’r artist Tony Orrico i gael syniadau am sut i ddefnyddio ein cyrff fel ‘spirographs’ i greu darluniau hunanbortread enfawr

Gwybodaeth

10:30yb-12:30yp
&
1:30yp-3:30yp

11/7 2020

Criw Celf Bach Oriel Plas Glyn y Weddw

Celfyddyd amgylcheddol – byddwn yn mynd allan ac yn creu gwaith celfyddydol amgylcheddol wedi cael ei ysbrydoli gan waith Andy Goldsworthy a David Nash

Gwybodaeth

10:30yb-12:30yp