Dysgwch be’ sy’ ‘mlaen o ran gweithdai, dosbarthiadau meistri, arddangosfeydd a digwyddiadau hyfforddiant yma yn ein hadran digwyddiadau! …

24/2 2018

Criw Celf Bach Oriel Plas Glyn-y-Weddw

Argraffu Toriad Lenio Meddal
Byddwn yn defnyddio offer torri leinio i greu printiau gan gael ein hysbrydoli gan waith yr artist bywyd gwyllt Kim Atkinson sydd yn byw ym mhen Llŷn.

Gwybodaeth

Mae pob sesiwn yn cael ei gynnal o 10.30yb-12.30yp

24/2 2018

Criw Celf 1

Braslunio a chreu marciau mynegiannol gydag Annwen Burgess.

Gwybodaeth

11.00yb-4.00yp
Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog, Pwllheli LL53 7TT

24/2 2018

Criw Celf 2

Lluniadu gyda Jenny Fell.

Gwybodaeth

11.00yb-4.00yp
Storiel, Ffordd Gwynedd, Bangor LL57 1DT

3/3 2018

Criw Celf 3

Lluniadu a datblygu’r 3D gyda Sevan Nigogosian. Rhan o’r diwrnod i’w dreilio yn Amgueddfa Hanes Naturiol Prifysgol Bangor yn adeilad Brambell.

Gwybodaeth

11.00yb-4.00yp
Storiel, Ffordd Gwynedd, Bangor LL57 1DT

10/3 2018

Criw Celf Bach Theatr Ardudwy

Bywyd Llonydd
Trwy gael ein hysbrydoli gan waith yr artist Jan Gardner byddwn yn creu gwaith celf a byddwn yn ceisio troi ein llaw i arddull ‘Brusho’.

Gwybodaeth

Mae pob sesiwn yn cael ei gynnal o 10.30yb-12.30yp

10/3 2018

Criw Celf Bach Neuadd Dyfi

Gludwaith Ffabrig Bywyd Llonydd
Torri defnydd a gwnio â llaw.

Gwybodaeth

Mae pob sesiwn yn cael ei gynnal o 10.30yb-12.30yp

10/3 2018

Criw Celf Bach

Lithograffeg
Archwilio sgiliau argraffu lithograffeg trwy ddefnyddio offer cegin.

Gwybodaeth

Sesiynau Bore: 10.30yb-12.30yp
Sesiynau Prynhawn: 1.30yp-3.30yp

17/3 2018

Criw Celf Bach Oriel Plas Glyn-y-Weddw

Bywyd Llonydd
Trwy gael ein hysbrydoli gan waith yr artist Jan Gardner, byddwn yn creu gwaith celf a hefyd byddwn yn ceisio troi ein llaw i arddull ‘Brusho’.

Gwybodaeth

Mae pob sesiwn yn cael ei gynnal o 10.30yb-12.30yp

17/3 2018

Criw Celf 1

Defnyddio metel wedi’i ailgylchu i greu cerfuniau bychain 3D gydag Andy Hazell.

Gwybodaeth

1100yb-3.00yp

Plas Tan y Bwlch, Maentworg, Blaenau Ffestiniog LL41 3YU

17/3 2018

Criw Celf 2

Creating a wardrobe of art with Mai Thomas.

Gwybodaeth

11.00yb-4.00yp

Llyfrgell Blaenau Ffestiniog, Stryd Maenofferen, Blaenau Ffestiniog LL41 3DL

24/3 2018

Criw Celf 3

Argraffu a lluniadu gyda Kim Atkinson.

Gwybodaeth

11.00yb-4.00yp

Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog, Pwllheli LL53 7TT

14/4 2018

Criw Celf Bach Theatr Ardudwy

Darlunio Siarcol a Phensil
Trwy gael ysbrydoliaeth gan dirwedd a phensaerniaeth o’n cwmpas, byddwn yn astudio golau a chysgod i greu gwaith 2D.

Gwybodaeth

Mae pob sesiwn yn cael ei gynnal o 10.30yb-12.30yp

14/4 2018

Criw Celf 1

Cerfunwaith ar raddfa fawr gyda Mari Gwent.

Gwybodaeth

11.00yb-4.00yp

Y Festri, Llanberis, Caernarfon LL55 4HL

14/4 2018

Criw Celf 2

Celf amgylcheddol gyda Tim Pugh.

Gwybodaeth

11.00yb-4.00yp

Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis, Caernarfon LL55 4TY

14/4 2018

Criw Celf Bach

Paentio Celf Gyfoes
Edrychwn ar waith Pia Fries, cyn mynd ati i weithio ar ddarn yn arbrofi gyda thechnegau tebyg.

Gwybodaeth

Sesiynau Bore: 10.30yb-12.30yp
Sesiynau Prynhawn: 1.30yp-3.30yp

14/4 2018

Criw Celf Bach Neuadd Dyfi

Spotiau, Diferion a Sblashis Haniaethol
Paentio effaith a ffurfiau haniaethol, gan ddefnyddio inc a phaent.

Gwybodaeth

Mae pob sesiwn yn cael ei gynnal o 10.30yb-12.30yp

21/4 2018

Criw Celf Bach Oriel Plas Glyn-y-Weddw

Darlunio Siarcol a Phensil
Trwy gael ysbrydoliaeth gan dirwedd a phensaerniaeth o’n cwmpas, byddwn yn astudio golau a chysgod i greu gwaith A2.

Gwybodaeth

Mae pob sesiwn yn cael ei gynnal o 10.30yb-12.30yp

21/4 2018

Criw Celf 3

Arbrofi yn 3D gyda Miranda Meilleur.

Gwybodaeth

11.00yb-4.00yp

Neuadd Goffa Penygroes, Caernarfon LL54 6NN

12/5 2018

Criw Celf Bach Theatr Ardudwy

Alfred Wallis
Trwy ddefnyddio techneg naïf Alfred Wallis fel ysbrydoliaeth, byddwn yn creu darluniau bach acrylic ar fwrdd.

Gwybodaeth

Mae pob sesiwn yn cael ei gynnal o 10.30yb-12.30yp

12/5 2018

Criw Celf 1

Arbrofi gyda cyanotypes o dan arweiniad Sian Hughes.

Gwybodaeth

11.00yb-4.00yp

Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis, Caernarfon LL55 4TY

12/5 2018

Criw Celf 2

Arbrofi yn 3D gyda Miranda Meilleur.

Gwybodaeth

11.00am-4.00pm

Y Festri, Llanberis, Caernarfon LL55 4HL

12/5 2018

Criw Celf Bach

Argraffu Sgrin
Gwnawn lun graffeg gan argraffu sgrin.

Gwybodaeth

Sesiynau Bore: 10.30yb-3.30yp
Sesiynau Prynhawn: 1.30yp-3.30yp

12/5 2018

Criw Celf Bach Neuadd Dyfi

Argraffu Sgrin i Greu Symbolau
Defnyddio stensiliau i greu amrywiol brintiadau.

Gwybodaeth

Mae pob sesiwn yn cael ei gynnal o 10.30yb-12.30yp

19/5 2018

Criw Celf Bach Oriel Plas Glyn-y-Weddw

Alfred Wallis
Trwy ddefnyddio techneg naïf Alfred Wallis fel ysbrydoliaeth, byddwn yn creu darluniau bach acrylic ar fwrdd.

Gwybodaeth

Mae pob sesiwn yn cael ei gynnal o 10.30yb-12.30yp

19/5 2018

Criw Celf 3

Dylunio graffeg gyda Dafydd Owain.

Gwybodaeth

11.00yb-4.00yp

Y Festri, Llanberis, Caernarfon LL55 4HL

9/6 2018

Criw Celf Bach Theatr Ardudwy

Gwaith Celf Amgylcheddol wedi ei ysbrydoli gan Andy Goldsworthy
Byddwn yn mynd allan i’r amgylchedd (os fydd y tywydd yn caniatau) i greu gwaith celf gan ddefnyddio pethau o fyd natur fyddwn yn ei ddarganfod o’n cwmpas neu byddwn yn casglu gwrthrychau a dychwelyd i’r gweithdy i greu gwaith celf. (Cofiwch wisgo dillad priodol ar gyfer gweithio tu allan!)

Gwybodaeth

Mae pob sesiwn yn cael ei gynnal o 10.30yb-12.30yp

9/6 2018

Criw Celf 1

Lluniadu a datblygu cymeriadau gydag Abby Parry.

Gwybodaeth

11.00yb-4.00yp

Canolfan Tŷ Newydd, Llanystumdwy, Cricieth LL52 0LW

9/6 2018

Criw Celf 2

Dylunio graffeg gyda Dafydd Owain.

Gwybodaeth

11.00yb-4.00yp

Neuadd Goffa, Penygroes, Caernarfon LL54 6NN

9/6 2018

Criw Celf Bach

Gwaith Patrwm
Edrychwn ar frithweithiau a phatrymau’r ‘London Underground’ i greu gwaith patrwm ein hunain.

Gwybodaeth

Sesiynau Bore: 10.30yb-12.30yp
Sesiynau Prynhawn: 1.30yp-3.30yp

9/6 2018

Criw Celf Bach Neuadd Dyfi

Patrwm a Lliw
Defnyddio batic gwrth gwyr a llifyn ar bapur a defnydd.

Gwybodaeth

Mae pob sesiwn yn cael ei gynnal o 10.30yb-12.30yp

16/6 2018

Criw Celf Bach Oriel Plas Glyn-y-Weddw

Gwaith Celf Amgylchol wedi ei ysbrydoli gan Andy Goldsworthy
Byddwn yn mynd allan i’r amgylchedd (os fydd y tywydd yn caniatau) i greu gwaith celf gan ddefnyddio pethau o fyd natur fyddwn yn ei ddarganfod o’n cwmpas neu byddwn yn casglu gwrthrychau a dychwelyd i’r gweithdy i greu gwaith celf. (Cofiwch wisgo dillad priodol ar gyfer gweithio tu allan!)

Gwybodaeth

Mae pob sesiwn yn cael ei gynnal o 10.30yb-12.30yp

16/6 2018

Criw Celf 3

Gwehyddu Saori gyda Rosie Green yn ei stiwdio.

Gwybodaeth

11.00yb-4.00yp

Saori Môr, 6 Swift Buildings, Bangor LL57 1DQ

7/7 2018

Criw Celf Bach Neuadd Dyfi

Cerflun Amgylcheddol Glan y Môr
Gweithio tu allan yn y twyni ac ar y traeth gan ddefnyddio deunyddiau wedi eu darganfod.

Gwybodaeth

Mae pob sesiwn yn cael ei gynnal o 10.30yb-12.30yp