Cyswllt

Am fwy o wybodaeth am Criw Celf a Criw Celf Bach yn eich ardal chi cysylltwch â’r cynrychiolydd perthnasol o’r rhestr isod. Neu mae croeso i chi wneud defnydd o’r ffurflen gyswllt ar waelod y dudalen.

Conwy

Criw Celf
Diwylliant a Gwybodaeth
Gwasanaeth Datblygu Cymunedol
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Adeilad y Llyfrgell
Mostyn Street
Llandudno
Conwy
LL30-2RP

Am mwy o wybodaeth cysylltu a Sian Young ar sian.young@conwy.gov.uk / 01492 575572.

Ynys Mon

Criw Celf
Oriel Ynys Môn,
Rhosmeirch,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7TQ.

Dylid ysgolion ac unigolion Ynys Môn sydd angen mwy o wybodaeth gysylltu a Oriel Ynys Mon ar 01248 724444 / Liagriffith@ynysmon.gov.uk

Sir Ddinbych

Criw Celf
Canolfan Grefft Rhuthun,
Heol y Parc,
Rhuthun,
Sir Ddinbych,
LL15 1BB

Dylid ysgolion ac unigolion Sir Ddinbych sydd angen mwy o wybodaeth gysylltu a Siân Fitzgerald ar 01824 708216 neu e-bost sian.fitzgerald@denbighshire.gov.uk

Sir y Fflint

Criw Celf
Celfyddydau, Diwylliant a Digwyddiadau
Cyngor Sir y Fflint
Pencadlys y Llyfrgell
Neuadd y Sir
Yr Wyddgrug
CH7 6NW

Dylai ysgolion ac unigolion Sir Y Fflint sydd angen mwy o wybodaeth gysylltu â Gwenno Eleri Jones on 01352 702471 gwenno.e.jones@flintshire.gov.uk neu Honor Pedican Cydgysylltydd Criw Celf, honorcreative1@gmail.com

Gwynedd

Criw Celf
Uned Celfyddydau Cymunedol
Archifdy Caernarfon
Swyddfa’r Cyngor
Stryd y Jel
Caernarfon
LL55 1SH

Dylai ysgolion ac unigolion Gwynedd sydd angen mwy o wybodaeth gysylltu a Gwawr Wyn Roberts, Swyddog Datblygu Celfyddydau Cymunedol gwawrwynroberts@gwynedd.llyw.cymru / 01286 679721 neu Elan Rhys, Cyfarwyddwr Rhaglen Criw Celf criwcelfgwynedd@yahoo.co.uk

Wrecsam

Criw Celf
Oriel Wrecsam,
Lon Rhos Ddu,
Wrecsam,
LL11 1AU

Dylid ysgolion ac unigolion Wrecsam sydd angen mwy o wybodaeth gysylltu oriel.learning@wrexham.gov.uk 01978 292 093 neu Jo Marsh jo.marsh.art@gmail.com 07453 558 851

W:Your Details
Eich Neges